Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Άνοιξη

Κόψαμε λουλούδια, φύλλα, δέντρο και χελιδόνια και φτιάξαμε τη γωνιά εποχής.
 Συνθέσαμε τη λέξη "Άνοιξη"


Βρήκαμε λέξεις που ξεκινούν από τα γράμματα της άνοιξης. Από Α αέρας,  Αλέξανδρος, κλπ. από Ν Νίκος, κλπ. Γράψαμε σε χαρτί λέξεις από κάθε γράμμα: Αέρας, Νερό, ΟΙκογένεια, Ξύλα, Ήλιος. Ύστερα, κόψαμε το πρώτο γράμμα και συνθέσαμε ομαδικά το παρακάτω παζλ. 
Αξίζει να αναφέρω ότι με αφορμή τον δίφθογγο "οι" που υπάρχει στην λέξη άνοιξη, εξήγησα στα παιδιά ότι μερικές φορές κάποια γράμματα ακούγονται σαν ένα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το "ο" και το "ι" παντρεύτηκαν και ακούγονται σαν "ι". Από αυτό το "οι" ξεκινάει μια πολύ αγαπημένη μας λέξη, η "οικογένεια".

Επαναλάβαμε την ίδια διαδικασία ατομικά σε φύλλο εργασίας.

View more:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...